Prowadzę usługi w zakresie:

Oceny techniczne, wyceny, opinie są wykonywane dla potrzeb:
 • osób prywatnych,
 • firm,
 • banków,
 • firm ubezpieczeniowych z kraju i zagranicy,
 • instytucji
  Świadczę również usługi dla urzędów i Instytucji:
 • państwowych, samorządowych,
 • pracy,
 • celnych,
 • skarbowych,
 • biegły Sądu Okręgowego w Legnicy z zakresu techniki
  samochodowej
 • Biegły skarbowy Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w zakresie: szacowania wartości pojazdów samochodowych, przyczep, naczep i innych pojazdów specjalistycznych.
 • Szczegółowy zakres usług:
 • pojazdy zabytkowe
 • wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń, przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych Info-Ekspert, Eurotax ( w tym wyceny pojazdów maszyn i urządzeń dla udokumentowania wykorzystania środków z urzędów pracy, z agencji modernizacji rolnictwa i innych środków unijnych),
 • oceny stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną,
 • ustalanie lub weryfikacja danych technicznych i identyfikacyjnych, opisy pojazdów po zmianach, niezbędne dla potrzeb Wydziałów Komunikacji i Stacji Kontroli Pojazdów,
 • ustalanie zakresu uszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach drogowych, kwalifikacja uszkodzeń powypadkowych w celu
 • określenia technologii ich usunięcia tj. metodą wymiany elementu bądź jego naprawy,
 • kosztorysowanie szkód komunikacyjnych przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych (w tym w systemach Audatex, Eutotax),
 • analizy i weryfikacje rachunków za przeprowadzane naprawy pojazdów,
 • opinie o skuteczności napraw powypadkowych (w tym badanie grubości warstwy lakierniczej),
 • doradztwo w sprawach motoryzacji, pomoc w zakupie samochodu